SỰ KIỆN SẮP TỚI

Up Coming Event

Chương trình đào tạo "Quản trị nhân sự thời 4.0"

Ngày 21 tháng 8 năm 2019

Ngày 15,16 tháng 8 năm 2019

NEWS
EVENTS

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

HNEW - NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

10+

NĂM HOẠT ĐỘNG

250+

THÀNH VIÊN

532+

KHÓA ĐÀO TẠO & HỘI THẢO

1.076

CƠ HỘI KINH DOANH