SỰ KIỆN SẮP TỚI

Up Coming Event

Tháng 12/2021 - Online trên Zoom

Ngày 30 tháng 11 năm 2021

bg_header_home_news.png
NEWS
bg_header_home_events.png
EVENTS

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI

KẾT NỐI KINH DOANH

HNEW - NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

10+

NĂM HOẠT ĐỘNG

200+

THÀNH VIÊN

532+

KHÓA ĐÀO TẠO & HỘI THẢO

1.076

CƠ HỘI KINH DOANH