top of page

Dự án với ĐSQ Hà Lan - Thư mời tham gia đào tạo "Kỹ năng và công cụ nghiên cứu thị trường - Xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển xuất khẩu"

20170311_143741.jpg

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực doanh nhân nữ Việt Nam” được tài trợ bởi chính phủ Hà Lan, và được hỗ trợ bởi PUM - Tổ chức phát triển và hợp tác kinh tế quốc tế của Hà Lan, công ty Vietnam Insight hợp tác cùng Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam - VWEC, Hiệp hội nữ Doanh nhân Thành phố Hà Nội – HNEW, Hội nữ Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh – HAWEE sẽ tổ chức khóa đào tạo “Kỹ năng và công cụ nghiên cứu thị trường – xây dựng chiến lược kinh doanh và chiến lược phát triển xuất khẩu”.

Thông tin chi tiết về khóa học như sau:

Thời gian: Ngày 15 và 16/8/2019 từ 08h30 – 16h30
Địa điểm: Khách sạn Hòa Bình, 27 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung chương trình:

     Ngày 1: 15/8/2019

- 08h00 – 08h30: Đăng ký

- 08h30 – 09h00: Phát biểu khai mạc

- 09h00 – 10h00: Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh

- 10h00 – 10h15: Nghỉ giải lao

- 10h15 – 12h00: Bước 1 trong kế hoạch kinh doanh: Kiểm toán hoạt động doanh  nghiệp.

- 12h00:              Ăn trưa

- 13h00 – 14h00: Bước 2 trong kế hoạch kinh doanh: Phân tích mội trường kinh doanh

- 14h00 – 16h00: Nghiên cứu thị trường

- 16h00 – 16h30: Kết luận sau bước 1 và bước 2: Phân tích SWOT

- 16h30:              Kết thúc

     Ngày 2: 16/8/2019

- 08h30 – 08h45: Tổng quát nội dung trình bày ở ngày 1

- 08h50 – 10h00: Bước 3 trong kế hoạch kinh doanh: Xác định chiến lược của        Công ty

- 10h00:              Nghỉ giải lao

- 10h15 – 12h00: Các công cụ thiết thực để xác định chiến lược tiếp thị và tài chính của Công ty

- 12h00:              Ăn trưa

- 13h00 – 14h00: Bước 4 trong kế hoạch kinh doanh: Kế hoạch hành động

- 14h00 – 16h00: Kế hoạch hành động

- 16h00 – 16h30: Kế hoạch tiếp theo của dự án

- 16h30:              Kết thúc

 • Mục tiêu: Khóa đào tạo được thiết kế nhằm trang bị cho các nhà quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ một tầm nhìn phát triển doanh nghiệp bền vững và những kỹ năng bổ trợ cần thiết trong quá trình nghiên cứu thị trường, hoạch định chiến lược kinh doanh và xây dựng kế hoạch xuất khẩu.

 • Đối tượng tham dự:
  - Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thành viên của HNEW
  - Doanh nghiệp đã thành lập ít nhất 2 năm;
  - Doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp, nghiên cứu thị trường nội địa hoặc xuất khẩu hoặc xây dựng kế hoạch xuất khẩu
  - Ưu tiên doanh nghiệp trong các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sản phẩm tiêu dùng bán lẻ hoặc các doanh nghiệp xuất khẩu.
  - Ưu tiên doanh nhân có thể giao tiếp tiếng Anh

     - Doanh nghiệp cam kết sẽ tham gia toàn bộ các hoạt động của dự án.

   - Doanh nghiệp cam kết có khả năng chia sẻ lại kiến thức và kinh  nghiệm đã học được với các doanh nghiệp hội viên khác sau khi kết thúc dự án.

 

 • Quy mô và tổ chức khóa đào tạo: 30 – 35 người, làm việc theo nhóm. Giảng viên là các tư vấn chiến lược kinh doanh từ Hà Lan và tư vấn trong nước. Giảng viên và học viên trao đổi trực tiếp và hướng dẫn thực hành trên internet, do đó các học viên tham dự phải mang theo laptop để thực hành trực tiếp trên internet

bottom of page