top of page

Cùng HNEW đồng hành cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ảnh hưởng của dịch COVID 19

Để phục vụ việc xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của dịch viêm phổi cấp do virus corona (COVID-19) gây ra đối với nền kinh tế Việt Nam, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam, VCCI trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp công văn của Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khảo sát nhanh ảnh hưởng của dịch COVID -19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Từ đó, đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện ảnh hưởng của dịch đối với hoạt động sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp và đề xuất và kiến nghị với Chính phủ những giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh,

Kính đề nghị Quý Doanh nghiệp bấm vào đường dẫn dưới đây để điền thông tin khảo sát:

Đường dẫn: http://bit.ly/2v2bL2o

Do thời hạn hoàn thành Báo cáo rất gấp (trước ngày 26 tháng 02 năm 2020), Kính đề nghị Quý DN hoàn thành việc khảo sát trước thời gian nói trên.

9 views0 comments

ความคิดเห็น


HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

TRUY CẬP NHANH THƯ MỤC

bottom of page