top of page

HỘI THẢO KỸ NĂNG CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP


Trong khuôn khổ hợp tác giữa HNEW và Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ phát triển và kinh doanh (WISE), ngày 19/09/2020 hai bên đã phối hợp tổ chức chương trình “Hội thảo Kỹ năng cố vấn khởi nghiệp” nhằm mục tiêu chia sẻ và cập nhật kiến thức, kỹ năng về cố vấn khởi nghiệp cho các mentor (người cố vấn); kết nối các mentee (người được cố vấn) có nhu cầu được hỗ trợ và phát triển bản thân, doanh nghiệp; Xây dựng mạng lưới các nữ mentor và duy trì hoạt động kết nối mentor – mentee.

Cố vấn khởi nghiệp là mối quan hệ 1-1 hình thành dựa trên sự tự nguyện giữa cố vấn với người khởi nghiệp. Trong đó mentor sử dụng kỹ thuật đặt câu hỏi, chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm để dìu dắt mentee phát triển năng lực giải quyết vấn đề và năng lực lãnh đạo, hỗ trợ phát triển tổ chức, công việc kinh doanh và các hoạt động có liên quan.

Giảng viên là ông Phạm Duy Hiếu – Sáng lập viên, Sáng kiến cố vấn khởi nghiệp Việt Nam đã hướng dẫn những kỹ năng, các bước tư vấn dành cho mentor rất thiết thực, bổ ích và hiệu quả.

Hoạt động tiếp theo của dự án là tuyển mentee, đào tạo cho mentee và kết nối mentor – mentee dự kiến từ tháng 10 đến tháng 12/2020.

13 views0 comments